Bộ xả thoát nuớc lavabo PR-009

Giày cao gót màu kem da của thương hiệu SIDEWALK

– Chất liệu da bóng tổng hợp

– Hở mũi, có phối nơ trang trí

– Gót cao 9 cm